Den coachende lederstil

Coaching handler om at låse op for menneskers potentiale og derved øge deres præstationer. Gennem refleksion over coachens spørgsmål nedbryder fokuspersonen de barrierer, der i den nuværende situation forhindrer ham eller hende i at kunne se, høre, føle og tænke på alternative valgmuligheder.

Ved at coache er det muligt for lederen at støtte medarbejderen i at fjerne sin indre modstander og forhindringer, så medarbejderen selv finder en naturlig evne til at løse opgaven og forbedre sin præstation

I coaching er det ikke nødvendigt for lederen at have faglig indsigt i emnet, idet det er fokuspersonen, der selv har de nødvendige ressourcer og svarene i sig. Coachen har udviklet evnen til at stille gode spørgsmål.

Hvorfor …

  Coaching giver dig mulighed for:

 • At støtte medarbejdere til at lære og finde egne svar
 • At øge ansvarlighed for proces og indhol
 • At forbedre præstationer  
 • At skabe øget bevidsthed
 • At hjælpe medarbejdere

Hvad …

Coaching assisterer fokuspersonen til:

 • At skabe bevidsthed om egen professionel identitet
 • At skabe bevidsthed om personlige værdier og strategier 
 • At anvende kompetencer og styrkeområder
 • At afklare mål
 • At planlægge opgaver og styre egen tid
 • At identificere egne muligheder
 • At fastholde engagement
 • At reducere stress

Hvor …

Coaching er et effektivt værktøj i personaleledelse. Lederen kan anvende coaching til at:

 • Skabe følgeskab
 • Udvikle kompetence
 • Øge engagement og ansvarlighed
 • Delegere ansvar
 • Motivere individer og team
 • Opbygge tillid og respekt i team
 • Inspirere til refleksion
 • Løse konflikter
 • Håndtere forandringer
 • Skabe samarbejde og arbejdsglæde

Forudsætninger …

Coaching stiller krav til lederen om indlevelse, fokuseret lytning, opmærksomhed og tålmodighed.

Coaching forudsætter en forudgående aftale. Det er vigtigt, at coaching foregår i en tryg atmosfære. Derfor skal det ikke foregå med lederen siddende bag ved sit skrivebord. Coaching forudsætter gensidig accept og frivillighed. Det er vigtigt, at varigheden er aftalt på forhånd.

Coaching er en ligeværdig dialog, der bygger på gensidig respekt og nysgerrighed. 

Ansvarlig for forløbet …

Det er grundlæggende uden betydning, hvad lederen mener. Som coach har lederen ansvaret for processen, og medarbejderen har ansvaret for indholdet. Lederen inviterer gennem spørgsmål medarbejderen til egendialog og refleksion.

Hjælp-til-selvhjælp …

Lederen skal ønske at hjælpe medarbejderen til at hjælpe sig selv. Lederen skal have en anerkendende holdning til medarbejderen om, at han eller hun er kompetent eller er i stand til at blive det.

Værktøjskassen …

Det vigtigste værktøj er gode spørgsmål, der udspringer af medarbejderens egne formuleringer og holdninger. Lederen skal være nysgerrig, respektfuld, undersøgende og udfordrende i sine spørgsmål. Lederen skal undlade at bringe sin egen opfattelse i spil og skal vise professionelt nærvær gennem balance mellem distance og indlevelse.

Metoden …

Coaching kan foregå efter nedenstående model (AAAPE), hvor der i hver fase stilles konkrete og åbne spørgsmål:

 1. Aftale
 2. Afklaring a. nuværende situation b. ønskede situation
 3. Alternativer/valgmuligheder
 4. Planlægning: mål og handlinger
 5. Afrunding og evaluering

Eksempler på spørgsmål:

1. Aftale

 • Hvor længe skal vi tale sammen i dag?
 • Hvilket emne skal vi snakke om i dag?
 • Hvad vil du gerne have ud af samtalen? 

2. Afklaring

 • Hvad vil du gerne blive bedre til?
 • Hvad vil du gerne udforske?
 • Hvad handler det om?
 • Hvad er der hidtil sket?
 • Hvordan vil de andre beskrive problemet?

3. Alternativer/valgmuligheder

 • Hvad ville du ønske, at du kunne gøre anderledes?
 • Hvad ville det medføre for dig?
 • Hvilke forskellige muligheder er der?
 • Hvad er den mest attraktive mulighed?
 • Hvordan vil det påvirke dine omgivelser?
 • Hvad vælger du?

4. Planlægning

 • Hvad er dit mål?
 • Hvor specifik, målbar, attraktiv, realistisk og tidsbestemt er målet?
 • Hvad vil du gøre for at nå målet?
 • Hvilke tegn viser dig, at du er på vej i mål?
 • Hvordan ved du, at du har nået målet? 

5. Afrunding og evaluering

 • Hvad er dit første skridt imod målet?
 • Hvilke forventninger har du til resultatet?
 • Hvad var det nye, du tænkte undervejs i samtalen?
 • Hvad fik du ud af samtalen

Afslutning

Hvis du ønsker at benytte den coachende lederstil, skal du kunne: 

 • Skabe og fastholde åben kontakt og tillid
 • Stille ind på medarbejderens forestillingsverden og perspektiv
 • Matche medarbejderens sprogbrug, stemmeføring og kropssprog
 • Lytte anerkendende til holdninger, forhåbninger og følelser
 • Veksle mellem fordybelse og fornyelse
 • Tilskynde til, at medarbejderen selv finder løsningen

Når du som leder har lært at coache, vil du opleve, at du i endnu højere grad får følgeskab af dine medarbejdere. Du vil observere, at arbejdsglæden vokser, og kvalitet og effektivitet i organisationen øges. Coaching er også velegnet til teamsamtaler. Coaching er et ledelsesværktøj, der gør en forskel.


 [D1]

Tel: +45 9751 1151

mu@mukon.dk

Mukon

Petuniavej 254

7800 Skive

CVR: 25080440

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her