En bedre leder gennem coaching

Coaching er i høj grad også for skoleledere, mener skoleinspektør Ove Jensen. Han er ikke bange for at indrømme, at coaching har været med til at gøre ham til en bedre leder.

Artikel i Forum for Skoleledelse, oktober 2004

Coaching er da for sports- og erhvervsfolk, vil de fleste sige. Men skoleleder på Aakjærskolen i Skive, Ove Jensen, har nu gennem snart fire år haft sin helt private coach. ”Har du nu været sammen med din coach igen?”, lyder det fra hans medarbejdere på skolen. De giver ham positiv feedback, for de kan mærke coachingens effekt på deres leder. Ove Jensen siger selv kort og klart: ”Det duer”.

Cirka en gang om måneden mødes skolelederen et par timer med sin coach Magne Uldall-Jessen, der er proceskonsulent og coach. Før hvert møde vælger Ove Jensen en problemstilling, som han gerne vil tale om. Gennem coaching har han lært en mængde teknikker, som han kan anvende i sit daglige ledelsesarbejde. Virkningerne er mærkbare, og han er blevet en bedre leder.

”Jeg er blevet bedre til at lytte, til at uddelegere opgaver og er nok også blevet lidt mere tålmodig. Mine medarbejdere driller mig med, at jeg sender rigtig mange idéer ud”, fortæller Ove Jensen.

Coachen behøver ikke at havde kendskab til det faglige område, og selv om Magne Uldall-Jessen har en fortid bl.a. som skoleinspektør og skoledirektør, coacher han mange faggrupper.

Ove Jensen ved, at løsningerne ligger hos ham selv, men i coachen har han en samtalepartner, som er god til gennem samtalen at hjælpe ham med at få øje på nye løsninger.

Jeg er blevet bedre til at samtale med mine medarbejdere også ved personaleudviklingssamtaler. Jeg kan godt finde på at sige: Lad os prøve at bytte plads. Nu er du mig, og jeg er dig. Hvad vil du svare mig på det spørgsmål, som du lige stillede mig? Det er en teknik, som jeg har utrolig meget glæde af. I de allerfleste tilfælde oplever jeg, medarbejderne pludselig ser tingene på en ny måde, så i virkeligheden coacher jeg dem.

Coaching er i høj grad at reflektere over sig selv og over processen, indskyder Magne Uldall-Jessen.

Forleden fortalte en af Ove Jensens yngre medarbejdere ham, at han var trådt i karakter som leder, og han opfattede det klart som et klap på skulderen. ”Kunsten for mig er at kunne spørge ind til essensen på en ordentlig måde. Og kunne mærke, hvornår jeg skal stoppe med at spørge. Jeg tør gå tættere på folk, ikke at jeg har været konfliktsky, men jeg har fået en større evne til at tackle konflikter på en ordentlig måde”, pointerer Ove Jensen, der gennem coaching er blevet mere bevidst om, at vi alle har vores egen model af verden og derfor opfatter tingene forskelligt.

Magne Uldall-Jessen forklarer, at det er grundholdningen hos Ove Jensen som leder, der gør, at han kan spørge dybere ind til kernen på en måde, som han før i tiden ville afholde sig fra, fordi det var svært eller kunne opleves som grænseoverskridende. Hans hensigt er positiv. Coachen understreger, at den rummelige skole begynder mellem ørerne på skolelederen.

”Når Ove bliver bedre til at rumme de forstyrrende elementer, forældre, der klager, og medarbejderes forskellighed, bliver det en mere rummelig skole. I hans måde at være leder på er han jo også rollemodel. Der er ingen pauseknap eller standby knap på en leder, så ved at være det gode eksempel sætter det sig igennem. En måde at arbejde med den rummelige skole er, at lederen selv kan coache og selv modtager coaching”.

Skoleleder Ove Jensens anbefaler coaching i høje toner, men han ved godt, at dilemmaet er økonomien, og at den enkelte skoleleder må skabe pladsen. Han pointerer, at han nok ikke er den eneste skoleleder, der ikke er særlig god til at afsætte økonomiske ressourcer til sin egen efteruddannelse.

Værktøjerne

Ove Jensen oplever i høj grad, at han er blevet i stand til at bevæge sig uden for situationen, hvor han kan betragte og vurdere. Han er blevet bedre til at lægge strategier, og vanskelige samtaler lykkes oftere. ”Når jeg har lært noget nyt om mig selv, glæder jeg mig til at prøve det af i samtalen med medarbejderne. Jeg har fået værktøjet til det. Det kan godt være, at jeg laver en fejl, men jeg er ikke længere bange for at indrømme det. Der findes ikke kritik, kun feedback”, siger Ove Jensen. ”Jeg er blevet meget bevidst om samtalens betydning i mit daglige arbejde. Jeg synes selv, jeg er blevet god til at stille hv-spørgsmål. I dag ved jeg, at en samtale kræver mindst en halv time. Så er vi ved at være der, hvor facaden ryger, og man når ind til kernen”.

Ved hele tiden at skulle besvare coachens spørgsmål, bringer coaching svar frem, som personen ikke har tænkt på før. Når ledere som Ove Jensen er en god samtalepartner, kommer der også ting frem i personaleudviklingssamtalen, som medarbejderen aldrig havde forestillet sig at sige.

Når Ove Jensen har stået over for en særlig svær problemstilling, har han trænet den med sin coach forinden. Derefter er han gået tilbage på skolen, og med træningen i baghovedet har han så gjort det på en ny måde.

”Jeg kunne mærke, det duede. Det giver også et lille pres til at få indkaldt til et mindre behageligt møde, når jeg ved, at Magne følger op på det. På den måde bliver jeg holdt til ilden”.

Ove Jensen er også begyndt at coache sig selv. Nogle gange forestiller han sig selv i det fysiske rum, hvor deres coaching foregår, og i tankerne går han igennem det, han skal i gang med, og forbereder sig på den måde til opgaven. Coach Magne Uldall-Jessen pointerer, at en stor fordel for en leder, der lærer at bruge coaching som ledelsesværktøj, er muligheden for selvcoaching.

”En af teknikkerne er at arbejde med, at der altid er tre muligheder eller flere. Når Ove finder en mulig løsning på et problem, stopper han ikke længere der, men bliver ved med at spørge sig selv, hvad han også kan gøre. På den måde coacher han sig selv og kommer ofte frem til nye løsninger”.

Feedback og praksis

Da Ove begyndte på coaching, begyndte hans ledelsesteam at blive nysgerrigt. Han kunne stort set ikke føre en samtale uden at begynde at tegne. Det endte også med, at hele ledelsesteamet blev coachet af Magne Uldall-Jessen. ”Det er vigtigt, at alle ved, hvad der foregår”, siger Ove Jensen, der også er blevet hurtigere til at tage beslutninger.

Både skoleleder og coach understreger, at det er vigtigt, at coachen er en person, som ikke er med i spillet på skolen, og derfor ikke har noget i klemme, men har overblikket udefra. ”En succesfuld coaching forudsætter hele tiden, at den, der bliver coachet, arbejder med det ind i mellem møderne. For i virkeligheden lærer vi allermest i mellemrummene, når man bruger det, man har lært i praksis”, forklarer Magne Uldall-Jessen.

Ove Jensen siger, at når han har prøvet en teori af i virkeligheden, får han også feedback gennem coaching. ”Vi tager temperaturen på mit ledelsesarbejde. Hvad jeg skal arbejde mere med, og hvad der sidder lige i øjet. Jeg ved i virkeligheden godt, hvor det går godt, og hvor det går mindre godt, men det er dejligt at sidde med en person, der bekræfter det for mig. Refleksionen bliver tydeligere sammen med Magne”.

Ifølge coachen er hensigten at lægge mærke til de små forandringer, der sker, når man gør tingene på en anden måde. Han kan f.eks. finde på, at spørge Ove Jensen: ”Hvad har været let siden sidst?”

”Når vi har fokus på de små ændringer, der går i den retning, vi gerne vil, påvirker det os til at blive mere opmærksomme på det, vi gør, og hvordan det virker. Metoden bliver udviklet gennem refleksion, opmærksomhed og de tydelige tegn på, at vi bevæger os i nye retninger, forklarer coachen. Han pointerer, at han ikke arbejder med terapi eller med fortiden. Det handler om nuet og fremtiden. Det handler om at sætte sig et mål.

”Jeg bruger de værktøjer, som jeg spontant fornemmer, kan bruges her. Coaching er individuel. Jeg stiller kun spørgsmål. En sjælden gang kan jeg sige: jeg sidder lige og får en idé, må jeg fortælle dig om den. Men coaching er ikke en facitliste. Selv om jeg har ret stor indsigt i skoleforhold, er det ikke mine opfattelser af skole eller pædagogik, der er væsentlige. Det er Ove, der er i centrum”, forklarer Magne Uldall-Jessen.

Hvad er coaching:

Coaching kan bruges, hvis man ønsker at udvikle og udnytte sit potentiale endnu mere. Coaching handler om at sætte sig mål og finde den bedste måde at nå dem på. Coaching er en fremadrettet og målrettet proces med fokus på:

- At udnytte sit potentiale endnu bedre

- At lære uden at blive undervist

- At få større bevidsthed omkring egen situation og egne muligheder

- At finde egne løsninger og dermed opnå større handlekraft

- At sætte mål og delmål og formulere handleplaner for at nå de ønskede resultater

- At opnå bedre resultater og større tilfredshed i det daglige.

Nye perspektiver gennem coaching

Coaching er akkomodativ læring, hvor man lærer at se tingene i et nyt perspektiv. Ligesom når du flytter om hjemme og oplever, at du ser ting, som hele tiden har været der med nye øjne. Det er de samme møbler, der bliver flyttet rundt med, men du får ny indsigt. Coaching er at hjælpe personen til at forstå sig selv bedre. Personen ved godt, hvad der skal til, men nogle gange skal der spørgsmål til for at få adgang til de nye løsninger, og det er her, coachen kommer ind i billedet. Coaching bygger på den overbevisning, at vi har alle de ressourcer og kompetencer i os, som vi har behov for. Måske er vi bare lige nu forhindret i at få adgang til dem.

Kilde: Chefkonsulent Magne Uldall-Jessen

Tel: +45 9751 1151

mu@mukon.dk

Mukon

Petuniavej 254

7800 Skive

CVR: 25080440

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her